ACTIVITATS – PROJECTES

Projectes en els que estem treballant

Projecte de conservació, preservació i accessibilitat al rec del molí de Creixell i els seus accessos que he titulat: La riera d’Àlguema, un paisatge d’aigua per recuperar.

Amb aquest projecte l’Associació proposa la rehabilitació arquitectònica del rec i la seva adequació con espai patrimonial a través de la creació d’un espai peatonal i alhora un projecte d’interpretació del patrimoni del seu entorn, que permetés recórrer el poble de punta a punta i conèixer la diversitat biològica i patrimonial de la façana fluvial de Creixell.

La bona adequació tant dels accessos com de la canalització de l’aigua del Rec del Molí permetria reprendre l’activitat hortolana, en regressió des de fa anys. Alhora que permetrà descobrir elements que permeten millor el lligam històric entre la riera d’Àlguema i el nucli de Creixell, com per exemple: elements naturals propis terrenys del quaternari diluvial empordanès, travertins del molí de Creixell i elements arquitectònics vinculats a l’explotació de l’aigua i que constitueixen una veritable xarxa d’explotació hidràulica des d’època medieval com el molí fariner de Creixell, el qual també tingué una notable presència en la introducció de l’electricitat als anys 30 en la zona, la resclosa del rec de Creixell, adaptada a la orografia del terreny i motor de l’activitat hortolana de la zona, la bassa del molí, element paisatgístic que marca la particular fisonomia del nucli de Creixell i declarada bé cultural i diverses fonts del recorregut, amb peculiaritats químiques: Font de les Corculles, Font d’en Giró i Font de Can Batlle.

El Projecte es va integrar l’any 2004 i a iniciativa de l’Ajuntament de Borrassà en el programa europeu Live: “La valorització mediambiental, social i turística de la Conca del Manol”. Un projecte promogut per diversos ajuntaments –entre ells, Figueres, Vilafant, etc.- i que planteja la creació d’una xarxa d’espais verds circulants a l’entorn de la conca per la seva posta en valor. Però malauradament va ser desestimat.

Actualment estem treballant per veure com finançar el projecte. Per altra banda l’Associació de Veïns i Amics de Creixell va convocar a una reunió als propietaris dels horts d’aquesta zona per informar-los del projecte.

Projecte de recerca històrica: Les veus de Creixell.

És un projecte de recerca històrica a través de la memòria oral iniciat el 2007 que ens permet recollir informació de primera mà sobre com era Creixell a mitjans del s. XIX. Cada any en el llibret anual de la Festa Major que edita l’Associació apareix una entrevista. S’aprofita per acompanyar l’entrevista amb fotografies antigues sobre els espais: cases, masos, indrets... als quals s’hagi referit l’entrevista’t.

El projecte utilitza la tècnica dels relats de vida generats mitjançant entrevistes semiobertes per tal de recopilar l’experiència viscuda per una mostra de creixellencs nascuts al poble o residents des fa molts anys. Tot i que som conscients de les limitacions que aquest tipus de recerca pot tenir donada la subjectivitat del relat, la seva intencionalitat, el caràcter personal de la percepció, els biaixos de la memòria...

Les persones que s’han entrevistat fins ara són: les persones que es preveu entrevistar són: Francisco Reixach de Cal Coix, Paquita Moy de Can Moy, Montserrat de Cab Cortada i Margarita de Can Moy.

Es poden trobar a l’apartat Programes – Documentació.
ALLIOLI CREIXELL - C. Dr. Frigola, 25 - 17770 CREIXELL (Girona, Alt Empordà) Tel. 972 510 062 - info@alliolicreixell.com